Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0

28/11/2018, 16:09

Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0 - Đây là chủ đề của diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I năm 2018 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức vừa chính thức khai mạc sáng nay tại Đà Nẵng.

 

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc. Ảnh Báo tiền phong

Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/11, nhằm tìm ra những giải pháp đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo với sự tham gia của 200 trí thức trẻ xuất sắc cả nước đang sống và làm việc tại 21 quốc gia. Trong đó, có 27% là phó giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ; 35% là thạc sĩ; 33% là cử nhân, kỹ sư, bác sĩ và 5% là sinh viên năm cuối đặc biệt xuất sắc.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tham gia vào quá trình đổi mới đất nước có sự đóng góp vô vùng quan trọng của đội ngũ trí thức Việt Nam trong, ngoài nước nói chung và trí thức trẻ nói riêng. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế ngày nay.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Trung ương Đảng và Chính phủ xác định rõ nhiệm vụ sớm xây dựng chiến lược tiếp cận và chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trong đó, xác định rõ quan điểm tận dụng tối đa lợi thế một nước đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, khai thác triệt để thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, lợi thế thương mại để phát triển nhanh và chuyên sâu một số ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược, có lợi thế cạnh tranh; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ điện tử là con đường chủ đạo phát triển, công nghiệp chế biến chế tạo là trung tâm, phát triển công nghiệp chế tạo thông minh là bước đột phá, chú trọng phát triển công nghiệp xanh.

Đánh giá cao chủ đề Diễn đàn "Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0," Phó Thủ tướng mong muốn, các trí thức trẻ tham dự Diễn đàn này chia sẻ về thực trạng, kinh nghiệm cả thành công và thất bại của các nước, nhất là những nước có trình độ phát triển cao về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa ra ý tưởng, đề xuất kiến nghị, giải pháp về cơ chế, chính sách, nguồn lực cho Đảng, Chính phủ để triển khai thành công cuộc cách mạng 4.0

Phó Thủ tướng khẳng định, cách mạng công nghiệp 4.0 chính là thời cơ để thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc. Trong bối cảnh đó, Chính phủ luôn kỳ vọng vào sự đóng góp trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ trí thức trẻ.

TH

Bình luận