Phát động Giải báo chí tuyên truyền về TP. Đà Nẵng năm 2019

10/07/2019, 15:34

Phát động Giải báo chí tuyên truyền về TP. Đà Nẵng năm 2019 - Chiều 9/7, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giao ban về công tác quản lý Nhà nước báo chí 6 tháng năm 2019 và phát động Giải báo chí tuyên truyền về TP. Đà Nẵng năm 2019.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Đà Nẵng tại hội nghị, trên địa bàn thành phố hiện có 110 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đang hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác quản lý Nhà nước về báo chí tiếp tục được Sở TT&TT thành phố chú trọng đi vào chiều sâu, thông qua việc tích cực triển khai Luật Báo chí và các văn bản pháp luật liên quan; thường xuyên rà soát, nhắc nhở, thanh tra, kiểm tra các quy định về báo chí… Hoạt động báo chí về cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Báo chí đã phản ánh kịp thời diễn biến trong đời sống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn thành phố; qua đó, cơ quan báo chí đã góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, quảng bá hình ảnh thành phố đến công chúng; tuyên truyền phản bác những thông tin không đúng sự thật, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội; làm tốt vai trò là cầu nối giữa người dân và chính quyền. Từ đầu năm 2019 đến nay, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã thực hiện khoảng 45.000 tin, bài thông tin về TP Đà Nẵng (tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018)…

Tại hội nghị, Sở TT&TT TP Đà Nẵng đã phát động Giải báo chí tuyên truyền về TP Đà Nẵng năm 2019. Theo đó, chủ đề của giải năm nay gồm 3 nhóm đề tài: Nhóm đề tài tuyên truyền về Năm chủ đề 2019 là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, nhóm đề tài tuyên truyền về Đề án “Đà Nẵng-Thành phố môi trường” và nhóm đề tài tuyên truyền về Chương trình “Thành phố 4 an”. Tác phẩm tham dự cuộc thi thuộc tất cả các thể loại báo chí đã được đăng tải từ 1/1/2019 đến 15-10-2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh các sự việc, sự kiện, hiện tượng, vấn đề, đối tượng có thật trên địa bàn thành phố liên quan đến các chủ đề trên… 

V.H

Bình luận