Nâng cao hiệu quả hệ thống tư pháp

Nâng cao hiệu quả hệ thống tư pháp

Bộ Tư pháp cần tham mưu, thẩm định thế nào để khi pháp luật trao quyền cho bất cứ ai đều phải có cơ chế hiệu quả để kiểm soát quyền lực đó, kể cả Thủ tướng. Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn...

first pageprev page ... 27282930