Thận trọng và trách nhiệm khi công bố thông tin

Thận trọng và trách nhiệm khi công bố thông tin

14:30 - 28/11/2016

Đề cập đến sự lợi hại của ngôn từ, thông tin, xưa nay người ta thường nói: “Bút sa gà chết”, “Lời nói, đọi máu”, “Nhất ngôn tứ xuất, tứ mã nan truy”(Một lời nói ra,...

first pageprev page ... 23242526