Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Phấn đấu cung ứng gần 2,2 tỷ kWh điện thương phẩm, năm 2018

24/04/2018, 10:08

Phấn đấu cung ứng gần 2,2 tỷ kWh điện thương phẩm, năm 2018 - Đó là tiêu chí cụ thể được đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) vừa tổ chức ngày 23/4/2018.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội. Ảnh PV

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, PC Khánh Hòa sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng giá trị gia tăng cho khách hàng; giảm số lần và thời gian mất điện; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin vào lĩnh vực điều hành, quản lý, sản xuất kinh doanh; xây dựng phương án chủ động giải quyết và kịp thời xử lý các sự cố phát sinh do thiên tai gây ra…

Được biết, năm 2017, sản lượng điện thương phẩm PC Khánh Hòa cung ứng là 2,102 tỷ kWh (tăng gần 6,9% so với năm 2016); giá bán điện bình quân được 1.806,03 đồng/kWh (tăng 23,88 đồng) với tổng doanh thu hơn 3.822,6 tỷ đồng (tăng 7,69%); tổng lợi nhuận trước thuế đạt 60,149 tỷ đồng (giảm 28,8%)…

Trong năm, Công ty đã hoàn thành đưa vào sử dụng 49 công trình hoàn thiện lưới phân phối với tổng mức đầu tư là 190,454 tỷ đồng, với quy mô: Xây dựng mới và cải tạo 199 km đường dây trung hạ áp, xây dựng mới và cải tạo các trạm biến áp với tổng công suất tăng thêm là 40.931 kVA.

Ngoài ra, Công ty đã hoàn thành kế hoạch thay thế 396 máy biến áp phân phối vận hành trên lưới lâu năm, lạc hậu kỹ thuật, có tổn hao không tải cao và thường bị sự cố bằng các máy biến áp amorphous có tổn hao thấp thông qua dự án JCM (dự án Cơ chế hợp tác tín chỉ) của Nhật Bản, đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết và đáp ứng kịp thời công tác SXKD của Công ty. Tổng mức đầu tư là 59,121 tỷ đồng (trong đó, Nhật Bản tài trợ 33% trên tổng chi phí mua sắm thiết bị).

Công ty cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình CNTT và viễn thông gồm 03 công trình: Xây dựng tuyến cáp quang ADSS từ Công ty đến Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh, Trạm điện Khánh Vĩnh, từ Điện lực Ninh Hòa đến trạm E24, tổng chiều dài đường dây là 44 km.

Về cơ sở hạ tầng CNTT đã hoàn thành 4 công trình: Lắp đặt thiết bị sao lưu dữ liệu dự phòng; Mở rộng dung lượng của hệ thống lưu trư dữ liệu toàn Công ty; Trang bị Modun GIB, tăng băng thông hạ tầng CNTT; Lắp đặt thiết bị truyền dẫn STM1; hoàn thành công trình Hệ thống SCADA lưới điện phân phối Khánh Hòa năm 2017. Các công trình CNTT và viễn thông trên có tổng mức đầu tư 12,658 tỷ đồng./.

PV

Bình luận