NXB Chính trị quốc gia Sự thật có tân Giám đốc kiêm Tổng Biên tập

06/01/2021, 18:24

NXB Chính trị quốc gia Sự thật có tân Giám đốc kiêm Tổng Biên tập - PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Đồng chí Hà Ban tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn (bên phải).

 

Ngày 6/1, tại Trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (NXB), Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm Tổng Biên tập NXB.

Theo đó, đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc kiêm Tổng Biên tập NXB.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương mong rằng với kinh nghiệm trong thời gian đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Học viện Chính trị khu vực II, cũng như với tư cách là một nhà khoa học có uy tín, PGS, TS Phạm Minh Tuấn sẽ lãnh đạo, chỉ đạo NXB đạt được nhiều thành tích mới trong thời gian sắp tới, đặc biệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị về biên tập, xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật và nghiên cứu khoa học được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho NXB.

“Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phải giữ vai trò nòng cốt, phối hợp các cơ quan liên quan về xuất bản sách lý luận, chính trị theo Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16-4-2020 của Ban Bí thư về Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”, đồng chí Hà Ban nhấn mạnh.

Đồng chí Hà Ban bày tỏ tin tưởng rằng tân Giám đốc – Tổng Biên tập Phạm Minh Tuấn và tập thể lãnh đạo NXB sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Phạm Minh Tuấn, tân Giám đốc - Tổng Biên tập NXB bày tỏ việc được tin tưởng và bổ nhiệm là bước ngoặt lớn, đánh dấu sự trưởng thành trong quá trình phấn đấu, công tác của bản thân.

PGS, TS Phạm Minh Tuấn cũng cho biết, bản thân nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự lớn lao đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Ban Bí thư và trước NXB.

PGS, TS Phạm Minh Tuấn cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp trên, sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương, quyết tâm của tập thể lãnh đạo NXB, cùng sự chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị, NXB sẽ có giải pháp đột phá và căn cơ để nâng cao chất lượng chính trị, khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu, tính thuyết phục của sách lý luận, chính trị, đổi mới phương thức xuất bản, chú trọng xuất bản sách điện tử, phát hành sách trên internet, bảo đảm sự đa dạng về hình thức, phong phú về thể loại, chú trọng sách tổng kết sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên CNXH ở nước ta, tăng cường sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa sách lý luận, chính trị trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, lý luận của Đảng và Nhà nước ta, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

TH

Bình luận