Nước nào dẫn đầu thế giới về đầu tư cho giáo dục

20/09/2016, 16:05

Theo các con số của OECD về chi phí cho giáo dục, từ cấp tiểu học đến đại học, Đan Mạch chi trung bình 11.947 USD mỗi năm cho mỗi học sinh. 7,2% GDP của nước này được chi cho giáo dục.

Bình luận