Những trường hợp được vay vốn mua nhà ở xã hội

12/04/2018, 09:28

Đối tượng được vay vốn mua nhà ở xã hội năm 2018 gồm người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị...

Theo TTXVN

Bình luận
Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet