Những thông điệp lan tỏa tinh thần chống dịch COVID-19

26/03/2020, 08:24

Trong bối cảnh cả nước đồng lòng chống dịch COVID-19, những thông điệp dưới đây đã góp phần làm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chống dịch và tình yêu Tổ quốc của người dân Việt Nam.

TTXVN

Bình luận