Những thế mạnh của Việt Nam trong Cách mạng Công nghiệp 4.0

05/10/2017, 15:52

Khoảng 275 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... hoạt động trên lĩnh vực công nghệ thông tin đã đưa ra những nhận định về các thế mạnh của Việt Nam trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Theo TTXVN

Bình luận