Những thay đổi quan trọng về BHXH, BHYT từ ngày 01/07

02/06/2019, 07:43

Những thay đổi quan trọng về BHXH, BHYT từ ngày 01/07 - Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở tăng thêm khoảng 7,2% không chỉ có lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (NLĐ) trong khối nhà nước mà NLĐ ngoài nhà nước cũng được hưởng lợi.

Khánh Huyền

Bình luận