Những thay đổi quan trọng về BHXH, BHYT từ ngày 01/07

02/06/2019, 07:43

Những thay đổi quan trọng về BHXH, BHYT từ ngày 01/07 - Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở tăng thêm khoảng 7,2% không chỉ có lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (NLĐ) trong khối nhà nước mà NLĐ ngoài nhà nước cũng được hưởng lợi.

Khánh Huyền - Hoàng Chung - Từ Hải

Bình luận