Những nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu

15/12/2017, 16:22

Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về khí hậu mang tên “Một hành tinh” diễn ra mới đây tại Pháp đã tập trung vào những vấn đề then chốt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Bình luận