Những điều đáng nhớ về năm Kỷ Hợi

09/02/2019, 10:48

Những điều đáng nhớ về năm Kỷ Hợi - Tính từ đầu công nguyên đến nay, lịch sử Việt Nam đã trải qua 33 năm Kỷ Hợi. Trong đó, có những năm mang ý nghĩa đặc biệt to lớn đối với vận mệnh đất nước. Tạp chí Người Làm Báo điểm những năm nổi bật.

Những điều đáng nhớ về năm Kỷ Hợi

Năm Kỷ Hợi 39: Hai Bà Trưng cùng Thi Sách chiêu mộ nghĩa binh chuẩn bị nổi lên chống chính quyền đô hộ Đông Hán. Chẳng may Thi Sách bị giết, tháng 9 năm 39, Trưng Trắc và Trưng Nhị tập hợp các tướng lĩnh cùng nhau làm Hội thề ở cửa sông Hát thuộc huyện Mê Linh thời đó. Thiên Nam ngữ lục ghi lời thề của Trưng Trắc như sau: “Một xin rửa sạch nước thù/ Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng/ Ba kêu oan ức lòng chồng/ Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này”.

Năm Kỷ Hợi 939: Sau chiến thắng Bạch Đằng Giang lịch sử năm 938, vào năm 939, Ngô Quyền xưng vương đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), mở đầu thời kỳ độc lập và phát triển của dân tộc Việt Nam.

Năm Kỷ Hợi 1059: Vua Lý Thánh Tông nhà Lý cho định quân hiệu với các tên gọi là: Ngự Long, Vũ Thắng, Long Dực, Thần Điện, Bổng Thánh, Bảo Thắng, Hùng Lược và Vạn Tiệp. Mỗi loại quân hiệu này đều chia làm tả hữu. Cấm quân thì đều phải thích lên trán ba chữ thiên tử quân. Vua cũng bắt đầu áp dụng kiểu mẫu triều phục cho bá quan. Vua Lý Thánh Tông đem quân đánh các động Tư Lẫm, Cổ Vạn, Chiêm Lăng thuộc Khâm Châu của Tống, giết viên quản câu Lý Duy Tân.

Năm Kỷ Hợi 1479: Vua Thái Tông sai Ngô Sĩ Liên biên soạn “Đại Việt sử ký toàn thư” chia làm 2 bản. Một bản kể từ Hồng Bàng Thị cho đến thập nhị Sứ Quân có 5 quyển. Một bản kể từ Đinh Tiên Hoàng cho đến Lê Thái Tổ có 10 quyển. Cũng trong năm Kỷ Hợi - 1479, có tù trưởng xứ Bồn Man làm phản, xui người Lão Qua (người Lào) đem quân quấy nhiễu miền Tây nước ta. Vua Thánh Tông sai quan Thái úy Lê Thọ Vực, cùng với các tướng Công Lộ, Lê Đình Ngạn, Lê Lộng và Lê Nhân Hiếu đem 5 đạo quân từ Nghệ An, Thanh Hóa sang đánh đuổi quân Lão Qua đến sông Kim Sa, quân ta toàn thắng.

Năm Kỷ Hợi 1959: Vào ngày 19/5, tuyến vận tải quân sự chiến lược 559 (sau là Đường Hồ Chí Minh) được thành lập. Tháng 8, nhân dân nhiều xã của huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) cùng trung đội vũ trang tập trung của tỉnh nổi dậy khởi nghĩa diệt ác, trừ gian, giành chính quyền. Tháng 12, Quốc hội thông qua bản Hiến pháp 1959 thay thế Hiến pháp năm 1946.

Năm Kỷ Hợi 2019: Diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm quan trọng. Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019); Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019), 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989 - 3/3/2019); Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019); Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); Kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

BN

Bình luận