Nhớ quá khứ, hướng tương lai

24/10/2019, 10:34

Nhớ quá khứ, hướng tương lai - Ngày 15/10/1949, Báo Sự Thật đăng bài “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với bút danh X.Y.Z. Bài báo ra đời ở thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang trong giai đoạn cầm cự, chuẩn bị bước vào những chiến dịch lớn trong cuộc trường kỳ kháng chiến anh dũng của dân tộc.

Bài “Dân vận” đăng trên báo Sự Thật

Giá trị to lớn của tác phẩm “Dân vận”

Mở đầu bài báo, Bác viết: “Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại”. Do “chưa hiểu thấu, làm chưa đúng” nên Bác nhắc lại bốn vấn đề cốt tử: Nước ta là nước dân chủ; Dân vận là gì?; Ai phụ trách dân vận?; Dân vận phải thế nào? Bài báo chỉ hơn 600 chữ, với cách đặt câu hỏi và trả lời ngắn gọn, nhưng đã đề cập một cách toàn diện những nguyên lý cơ bản nhất trong công tác dân vận của Đảng.

70 năm đã qua, tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị đối với những người làm báo. Khi đọc bài báo “Dân vận”, chúng ta gặp lại phong cách giản dị trong cách nói và cách viết của Bác, trong “khả năng hòa vào nhân dân của Hồ Chí Minh” - như một nhà báo nước ngoài đã viết. Bác thông thạo nhiều ngoại ngữ, vốn Nho học uyên thâm. Mặc dù là nhà báo, nhà thơ lớn, nhưng khi nói, khi viết, Bác luôn dùng những câu nói mộc mạc, giản dị.

Trong phần I, “Nước ta là nước dân chủ”, chữ dân được nhắc nhiều lần, trong đó, điều cơ bản nhất là: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. Phần II, “Dân vận là gì?”, Bác lưu ý: “không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít-tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ. Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được”.

Ở phần III, “Ai phụ trách dân vận?”, Bác lại nhắc: “Cùng nhau đi giải thích cho dân hiểu”. Giải thích, đó là cách tốt nhất để dân hiểu đúng, làm đúng, ủng hộ cách mạng, ủng hộ đường lối kháng chiến. Dân thông rồi thì lại phải “đi sát với dân, thiết thực bày vẽ cho dân cách trồng trọt, chăn nuôi, cách chọn giống, ủ phân, làm cỏ”. Dân vận trong lời giải thích, vận động, thuyết phục, chưa đủ. Cần phải dân vận trong hành động, trong cuộc sống, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống. Đức tính giản dị, hành động gương mẫu là tấm gương sống của cán bộ, đảng viên.

Nhìn lại để đi tới

Ngày nay cùng với những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập ngày càng sâu rộng khu vực và thế giới, vị thế Việt Nam ngày càng khẳng định; trình độ dân trí không ngừng nâng cao. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi nhận thức và hành động của người lãnh đạo phải phù hợp xu thế phát triển, với tình hình thực tế.

70 năm đã qua, khi đọc lại, cùng suy ngẫm về những điều Bác chỉ dạy trong tác phẩm “Dân vận”, trí ta thêm sáng, lòng ta thêm trong, thấy rõ thiếu sót, khuyết điểm, làm tốt hơn phận sự của mỗi người làm báo. Giới báo chí cùng nhau nhắc lại lời dạy ân cần của Bác: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Trong bối cảnh hiện nay, vớisự phát triển của xã hội, những hiệu ứng tích cực bước đầu của phong trào hiến giác mạc, hiến tạng ở người chết não, hay sức lan tỏa của cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với những điển hình được ghi nhận về các tấm gương “người tốt việc tốt”, “sản xuất kinh doanh giỏi”, “đền ơn đáp nghĩa”... là thành quả luôn được nhân rộng từ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, công tác dân vận gắn chặt với cơ sở...

Ðúng như Bác Hồ đã khẳng định trong bài viết nổi tiếng “Dân vận” từ năm 1949 “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, mỗi khi một chính sách, chủ trương mới chuẩn bị được áp dụng vào cuộc sống, để đông đảo người dân hiểu, thông, đồng tình, ủng hộ, coi như đã thành công trên diện rộng - điều này luôn gắn chặt với sự vào cuộc mạnh mẽ của giới báo chí truyền thông.

Hưởng ứng học tập những tư tưởng của Bác trong tác phẩm “Dân vận”, giới báo chí Việt Nam tiếp tục học tập và làm theo tấm gương của Bác; Mở rộng các kênh thông tin truyền thông, tạo diễn đàn đối thoại trực tiếp với nhân dân, góp phần giải tỏa bức xúc, hoài nghi trong xã hội.

Do đó, báo chí cần phải truyền thông mạnh mẽ hơn về hành động của người làm công tác dân vận, đó chính là phong cách: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Tăng cường công tác thông tin chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác làm xói mòn niềm tin của dân với Đảng. Những người làm báo Việt Nam cần phải dân vận trong hành động, trong cuộc sống, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện tốt Luật Báo chí 2016, 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội...

Hơn lúc nào hết, giới báo chí tiếp tục khơi dậy lòng yêu nước, chung tay xây dựng đội ngũ những người làm báo tận tụy, trung thành, hết lòng vì dân. Mọi quan điểm, chủ trương mới của Đảng về công tác dân vận cần được truyền thông một cách nhanh chóng và có bài bản, tất cả vì sự phát triển và phồn vinh thịnh vượng của đất nước.

Thành Huy Long

Bình luận