Nhiều dịch vụ y tế tăng giá từ ngày 20/8

12/08/2019, 10:33

Nhiều dịch vụ y tế tăng giá từ ngày 20/8 - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh giữa các bệnh viện, bao gồm giá khám, chữa bệnh có bảo hiểm y tế (BHYT) và ngoài phạm vi BHYT.

Nhiều dịch vụ y tế tăng giá từ ngày 20/8

Bộ Y tế vừa ban hành 2 thông tư thống nhất giá dịch vụ KCB giữa các BV. Theo đó, mức giá dịch vụ KCB bao gồm giá KCB có BHYT và KCB ngoài phạm vi BHYT. 

Cụ thể, từ ngày 20/8 tới, giá dịch vụ KCB BHYT có điều chỉnh tăng tại các cơ sở y tế. Giá các dịch vụ khám bệnh, ngày giường bệnh, xét nghiệm... sẽ tăng thêm 2-10%. Ví dụ, với giá khám bệnh tại BV hạng đặc biệt và hạng 1 quy định mới là 38.700 đồng (giá hiện tại là 37.000 đồng).

Tương tự, giá khám bệnh BV hạng 2 tăng lên 34.500 đồng (hiện là 33.000 đồng); BV hạng 3 là 30.500 đồng (hiện là 29.000 đồng); BV hạng 4 và TYT xã là 27.500 đồng (hiện là 26.000 đồng).

Cùng với giá khám bệnh, giá dịch vụ ngày giường bệnh BHYT cũng được điều chỉnh tăng lên. Theo đó, tại BV hạng đặc biệt, giá giường bệnh là 782.000 đồng/ngày (giá cũ là 753.000 đồng); đối với BV hạng 1 có mức giá dịch vụ ngày giường bệnh tối đa là 705.000 đồng/ngày và BV hạng 2 là 602.000 đồng/ngày. Ngoài ra, thông tư cũng quy định điều chỉnh tăng mức giá DVKT, xét nghiệm BHYT áp dụng cho từng hạng BV.

Các dịch vụ khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa, khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) cũng được điều chỉnh tăng lên 160.000 đồng (mức giá hiện tại là 145.000 đồng); giá khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động tăng thêm 30.000 đồng, lên mức 450.000 đồng.

Theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT, người bệnh đang điều trị tại cơ sở KCB trước thời điểm ngày 20/8/2019 và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau ngày 20/8/2019 tiếp tục áp dụng mức giá hiện hành cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.

Nam Nguyễn

Bình luận