Nhiều chính sách về BHXH, BHYT có hiệu lực từ tháng 10/2017

03/10/2017, 17:35

Nhiều chính sách về BHXH, BHYT có hiệu lực từ tháng 10/2017 - Trong tháng 10, nhiều chính sách mới về BHXH, BHYT của người lao động bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Thay số thẻ BHYT bằng mã số BHXH từ tháng 10/2017

Đảm bảo quyền lợi BHYT cho người được cử đi đào tạo khoa học công nghệ ở nước ngoài

Thông tư 88/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước sẽ có hiệu lực từ ngày 7/10/2017. Theo đó, các đối tượng được cử đi bồi dưỡng nhân lực khoa học công nghệ ở nước ngoài sẽ được đảm bảo các quyền lợi BHYT bằng việc Nhà nước tài trợ đầy đủ các khoản chi phí đóng BHYT. Cụ thể:

- Nhà nước sẽ thanh toán khoản phí BHYT bằng mức BHYT bắt buộc theo quy định của nước sở tại (cấp bằng đồng đôla Mỹ hoặc bằng đồng tiền của nước sở tại) và tối đa không vượt quá 1.000 USD/người/năm.

- Đối với những nước có mức mua BHYT bắt buộc cao hơn định mức tối đa quy định nêu trên, thì Bộ KH-CN xem xét, quyết định cụ thể, trên cơ sở lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Tài chính.

- Trường hợp người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng có nguyện vọng mua BHYT ở mức cao hơn mức quy định tại Thông tư này thì phải tự bù phần chênh lệch.

Quy định mới về thời điểm xét nâng bậc lương đối với sĩ quan

Theo Thông tư 208/2017/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 10/10/2017) hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp (QNCN). Theo đó, đã thay đổi quy định về thời điểm xét nâng bậc lương lần sau của QNCN đối với sĩ quan so với quy định hiện hành tại Thông tư 152/2007/TT-BQP ngày 25/9/2007.

Cụ thể:

- Thời điểm xét nâng bậc lương lần sau của QNCN được tính từ tháng, năm ký Quyết định thăng cấp bậc quân hàm sĩ quan hoặc nâng lương sĩ quan.

- Thời điểm xét nâng lương hiện tại (theo Thông tư 152/2007) được xác định dựa vào chênh lệch giữa hệ số lương QNCN so với hệ số lương sĩ quan.

Thông tư 208 cũng quy định về việc chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng được tuyển chọn QNCN.

Quy định mới về nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài qua mạng điện tử

Đây là quy định tại Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 2/10/2017) về hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

Theo đó, trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người SDLĐ phải khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài qua mạng điện tử. Như vậy, so với quy định nộp hồ sơ giấy như hiện tại, thì việc nộp hồ sơ qua mạng điện tử đã rút ngắn thời gian yêu cầu thực hiện đối với người SDLĐ.

Thay số thẻ BHYT bằng mã số BHXH từ tháng 10/2017

Từ ngày 01/10 triển khai cấp sổ, thẻ đồng loạt trên toàn quốc khi tỷ lệ người tham gia được đồng bộ quản lý theo mã số BHXH đạt từ 70% trở lên.

Theo đó, mã số BHXH là 10 ký tự cuối của thẻ BHYT, không thay đổi trong suốt quá trình tham gia, đóng và hưởng BHXH, BHYT. 

Đây là cơ sở để cơ quan BHXH hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia theo hộ gia đình và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi khi giải quyết các chế độ. Về lâu dài, giải pháp này sẽ khắc phục tình trạng cấp trùng một người có nhiều sổ BHXH, thẻ BHYT như hiện nay./.

PV

Bình luận