Để hoàn thành việc cấp mã số BHXH

18/09/2017, 11:42

Để hoàn thành việc cấp mã số BHXH - Để giúp bạn đọc có đầy đủ thông tin về việc triển khai thực hiện cấp mã số BHXH; từ đó, thấu hiểu, đồng thuận và hợp tác thực hiện tốt chủ trương này, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đã có cuộc trao đổi về vấn đề này.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu

Trước hết, xin Phó Tổng Giám đốc cho biết ý nghĩa của việc cấp mã số BHXH duy nhất cho người tham gia BHXH, BHYT?

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu: Mỗi một công dân khi sinh ra đều được quản lý thông qua cách định danh bằng họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán... Đối với người tham gia BHXH, BHYT cũng cần có những trường thông tin để quản lý và đó là mã số BHXH quản lý thống nhất trong toàn quốc.

Khi sửa đổi Luật BHXH, nhiệm vụ hiện đại hóa quản lý BHXH, BHYT được Quốc hội xác định thuộc trách nhiệm của cơ quan BHXH. Lộ trình đến năm 2020, Ngành BHXH phải hoàn thành việc cấp thẻ BHXH điện tử, thay thế hoàn toàn thẻ BHYT và sổ BHXH giấy như hiện nay. Để thực hiện những quy định này của Luật, cần phải có một hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm vận hành các phần mềm nghiệp vụ đồng bộ, đồng thời phải có một cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất trong cả nước. Thời gian qua, Ngành BHXH đã khẩn trương xây dựng hệ thống phần mềm nghiệp vụ, bộ quy trình nghiệp vụ từ Trung ương đến địa phương, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu người tham gia, quản lý quá trình đóng – hưởng của từng người tham gia BHXH, BHYT. 

Sau một thời gian tổ chức thực hiện và rút kinh nghiệm, ngày 14/04/2017, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, trong đó có nhiều đột phá mới trong quản lý, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về thu, nộp BHXH, BHYT, đặc biệt quy định người tham gia BHXH, BHYT được cấp mã số BHXH là số định danh duy nhất để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ BHXH, BHYT.

Việc triển khai cấp mã số BHXH duy nhất có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cả người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan BHXH, cụ thể:

- Đối với người tham gia khi đã có mã số BHXH, chỉ cần cung cấp mã số BHXH khi tham gia, giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT trên phạm vi toàn quốc. Trường hợp người lao động quên mã số của mình, cơ quan BHXH phải có trách nhiệm đối chiếu dữ liệu quản lý; trường hợp chưa có mã số BHXH: Khi tham gia kê khai lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) để được cấp mã số quản lý thống nhất. Thông qua mã số BHXH, người tham gia tự kiểm tra thông tin quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT. 

- Đối với đơn vị quản lý đối tượng: Thuận tiện trong việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT; Giảm thời gian trong việc kê khai, cập nhật thông tin người tham gia BHXH, BHYT.

- Đối với cơ quan BHXH: Quản lý chặt chẽ quá trình đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT của người tham gia thông qua mã số BHXH duy nhất; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử theo một mẫu thống nhất và có thể thực hiện cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT tại bất kỳ cơ quan BHXH trên toàn quốc; Cắt giảm thủ tục hành chính, giảm giờ giao dịch của cá nhân, tổ chức với cơ quan BHXH, tạo điều kiện thuận tiện cho người tham gia khi giao dịch với cơ quan BHXH trong việc tham gia, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Việc cấp mã số BHXH duy nhất cho người tham gia có ý nghĩa không chỉ với công tác quản lý của cơ quan BHXH mà còn tạo thuận lợi hơn cho chính người tham gia BHXH, BHYT và cơ quan quản lý đối tượng. Để triển khai việc cấp mã số BHXH duy nhất cho người tham gia, trách nhiệm của các bên tham gia BHXH, BHYT như thế nào, thưa Phó Tổng Giám đốc?

Phó TGĐ Trần Đình Liệu: Từ trước đến nay, chúng ta mới chỉ có trường thông tin của người tham gia BHXH, được tổng hợp từ Tờ khai đăng ký tham gia BHXH khi người lao động đăng ký tham gia BHXH. Theo quy định tại Điều 17 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, người tham gia phải lập tờ khai tham gia BHYT khi người tham gia BHYT lần đầu, tuy nhiên thời gian qua người tham gia BHYT chưa lập tờ khai tham gia BHYT đầy đủ theo quy định. Do vậy hầu như toàn bộ số đối tượng chỉ tham gia BHYT vẫn còn thiếu thông tin để cấp mã số BHXH. 

Thời gian qua, Ngành BHXH Việt Nam đã phối hợp với các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các Ngành Công an, Bưu điện tiến hành thu thập thông tin và đến nay đã có một cơ sở dữ liệu tập trung của trên 91 triệu người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân hoặc chưa kê khai đầy đủ thông tin, hoặc kê khai thông tin chưa chính xác, hoặc chưa kê khai thông tin nên chưa thực hiện được việc gán mã số BHXH. Vì vậy, hiện nay, cơ quan BHXH đang hướng dẫn người tham gia bổ sung, hoàn thiện thông tin trên tờ khai Mẫu TK1-TS để cấp mã số BHXH. Quy trình thực hiện đối với người đang tham gia BHXH, BHYT như sau: 

- Đối với trường hợp đã có mã số BHXH: cơ quan BHXH thực hiện cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH.

- Trường hợp chưa có mã số BHXH: cơ quan BHXH triển khai việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT, cụ thể:

+ Đối với người tham gia: Nhận Mẫu tờ khai TK1-TS từ cơ quan BHXH chuyển đến để bổ sung đầy đủ, chính xác thông tin và chuyển lại cơ quan BHXH.

+ Đối với đơn vị: Nhận Mẫu tờ khai TK1-TS từ cơ quan BHXH chuyển đến để hướng dẫn người tham gia kê khai đầy đủ, chính xác thông tin và chuyển lại cơ quan BHXH.

+ Đối với cơ quan BHXH: Cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin người tham gia bổ sung trên Mẫu TK1-TS để cấp mã số BHXH và tiến hành cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH.

Từ cơ sở dữ liệu đã có qua đợt kê khai danh sách người tham gia BHYT theo hộ gia đình lần trước, kết hợp với lần kê khai bổ sung, hoàn thiện thông tin này, cơ quan BHXH sẽ vừa tiến hành cấp mã số BHXH cho những người đã đủ thông tin, trên cơ sở đó cấp thẻ BHYT, sổ BHXH cho người lao động theo đúng quy định; đối với những người còn thiếu thông tin sẽ cập nhật, bổ sung, hoàn thiện thông tin trên phần mềm quản lý.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa khai trương trung tâm điều hành hệ thống công nghệ thông tin cuối tháng 8

Với mục tiêu thực hiện ”BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân”, việc rà soát thông tin người tham gia BHXH, BHYT có liên quan đến toàn dân, khối lượng công việc hết sức lớn, Phó Tổng Giám đốc có chia sẻ gì với hệ thống BHXH từ Trung ương đến địa phương cũng như các cơ quan quản lý và đối tượng tham gia BHXH, BHYT?

PTGĐ Trần Đình Liệu: Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các chuyên gia công nghệ thông tin, tham khảo ý kiến các cán bộ nghiệp vụ BHXH, BHYT trong toàn hệ thống hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin, sẵn sàng triển khai quy trình thu mới theo Quyết định 595 từ ngày 01/08/2017 với địa bàn TP. Hà Nội và từ 01/09/2017 trên phạm vi cả nước. Đây cũng là thời điểm Ngành BHXH triển khai nhiều nội dung công tác mới phục vụ hiện đại hóa quản lý của toàn Ngành, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia BHXH, BHYT.

Từ nhiệm vụ thống kê dữ liệu người tham gia BHYT hộ gia đình, rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý đến triển khai hệ thống thông tin giám định điện tử... Khối lượng công việc nhiều khiến cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống đều luôn trong tình trạng quá tải.

Lãnh đạo Ngành luôn thấu hiểu và chia sẻ với những áp lực mà cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành đang đối mặt. Nhưng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của giai đoạn quá độ đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ có động lực để hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Đặc biệt, hoàn thành việc cấp mã số BHXH là chúng ta đã tiến được một bước dài trong việc triển khai quy trình quản lý thu mới, quy trình được xây dựng trên cơ sở dữ liệu tập trung, lấy dữ liệu hộ gia đình làm trung tâm và kết nối liên thông với dữ liệu đóng, hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Và khi đưa được quy trình quản lý mới này vào thực tiễn, không chỉ xác định rõ trách nhiệm của các phòng thuộc BHXH tỉnh, tổ thuộc BHXH huyện trong việc phát triển đối tượng tham gia, đôn đốc thu hồi nợ và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, mà còn rút ngắn thời gian, thủ tục đối với đơn vị, người tham gia khi đăng ký đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; chuẩn hóa, đơn giản các chỉ tiêu trên hệ thống biểu mẫu về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu giao dịch BHXH, BHYT của các đơn vị và người dân.

Chính vì vậy, việc triển khai thu thập thông tin người tham gia BHXH, BHYT rất cần nhận được sự đồng thuận, sẻ chia trách nhiệm từ các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, người sử dụng lao động và nhân dân. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm mà chúng ta cần hoàn thành với quyết tâm chính trị cao nhất để có được bộ dữ liệu quốc gia về BHXH, BHYT – vấn đề mấu chốt trong tiến trình hiện đại hóa quản lý Ngành BHXH, đưa Việt Nam bắt kịp với các quốc gia tiến tiến trên thế giới trong quản lý BHXH, BHYT./.

PV

Bình luận