Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hóa” qua báo chí truyền thông

20/10/2017, 15:43

Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hóa” qua báo chí truyền thông - Đó là chủ đề tọa đàm trực tuyến Chào mừng 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (7/11/1917 – 7/11/2017) do Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tạp chí Người Làm Báo, Báo Nhà báo và Công luận tổ chức.

V.I.Lênin - lãnh tụ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại

Khách mời tham gia tọa đàm là những chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo nổi tiếng. Tọa đàm tập trung thảo luận 3 nội dung chính:

Một là, Cách mạng Tháng Mười và tương lai nhân loại;

Hai là, nhận diện suy thoái và “tự chuyển hóa” của một bộ phận đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, những hệ lụy và nguyên nhân của suy thoái, “tự chuyển hóa”;

Ba là, các giải pháp quan trọng chống suy thoái và “tự chuyển hóa” với mục đích nhằm tuyên truyền ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười đối với Việt Nam qua các thời kỳ; khẳng định tính đúng đắn đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, phê phán những nhận thức lệch lạc, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong Đảng.

Tọa đàm nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, lãng phí đang đi vào giai đoạn cao trào, động viên khích lệ toàn dân tham gia nhiệm vụ này đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời góp phần tuyên truyền định hướng, giúp công chúng báo chí nâng cao nhận thức về yêu cầu cấp bách chống “giặc nội xâm” và xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, đáp ứng những đòi hỏi bức thiết của thực tiễn đấu tranh giữ vững con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Tọa đàm được tổ chức từ 8h00 - 11h45 ngày 27/10/2017, tại Phòng họp tầng 3 Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội./.

PV

Bình luận