Nhà báo Trương Đức Minh Tứ tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ mới

27/09/2020, 15:48

Nhà báo Trương Đức Minh Tứ tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ mới - Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức thành công đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhà báo Trương Đức Minh Tứ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hồi Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh Báo Quảng Trị

Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo và đội ngũ những người làm báo tỉnh Quảng Trị đã vượt qua mọi khó khăn, xác định trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị khóa VI đề ra; thể hiện rõ vai trò báo chí là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị xác định phấn đấu không ngừng nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động, xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên, người làm báo trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội; xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên nhà báo. Xây dựng đội ngũ người làm báo Quảng Trị vững về chính trị, bản lĩnh, tâm huyết, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 người. Nhà báo Trương Đức Minh Tứ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị bức trướng mang dòng chữ “Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị đoàn kết, sáng tạo, chuyên nghiệp, nhân văn”.

PV

Bình luận