Nhà báo Thái Duy trao tặng hiện vật cho Bảo tàng báo chí Việt Nam

20/04/2017, 08:50

Nhà báo Thái Duy trao tặng hiện vật cho Bảo tàng báo chí Việt Nam - Sáng 18/4, tại Hà Nội, Ban quản lý các dự án thành phần Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã tổ chức tiếp nhận hiện vật do nhà báo Thái Duy trao tặng.

Nhà báo Tạ Việt Anh, Phó Trưởng  BQL các Dự án Thành phần Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận hiên vật trao tặng từ nhà báo Thái Duy. Ảnh: PV

Nhà báo Thái Duy tên thật là Trần Đình Vân, sinh năm 1926. Ông tham gia viết báo từ những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, là phóng viên của báo Cứu quốc, Giải phóng, Đại đoàn kết.

Ông cũng là tác giả của loạt hàng trăm bài báo viết về “khoán chui”, góp phần phát hiện, khẳng định một cách làm ăn mới trong nông nghiệp những năm trước đổi mới.

Là cây đại thụ của làng báo Việt Nam, những năm gần đây, dù đã bước sang tuổi đại thọ, ông vẫn có những bài viết sắc sảo, với tư duy nhạy bén và cái tâm trong sáng vì dân, vì nước.

Trong dịp hiến tặng lần này, Nhà báo Thái Duy đã trao tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam nhiều hiện vật quý: Cuốn sách “Khoán chui hay là chết” do NXB Trẻ ấn hành tập hợp những bài báo đã in trên Đại Đoàn kết tập trung chủ yếu trong 2 năm 1980- 1981 về  chủ đề Khoán "chui” trong nông nghiệp … cùng sưu tập những bài báo nói trên;

Tập bản thảo đánh máy tác phẩm Sống như Anh, có bút tích của chị Phan Thị Quyên, vợ Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi; Nhiều tấm ảnh quý nhà báo được vinh dự chụp cùng Bác Hồ kính yêu …và nhiều hiện vật quý báu khác.

Thay mặt BQL các Dự án Thành phần Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nhà báo Tạ Việt Anh Phó Trưởng BQL đã trân trọng cảm ơn và hứa sẽ bảo quản, sử dụng thật tốt các hiện vật mà nhà báo Thái Duy trao tặng.

BTBC

Bình luận