Cơ hội mới cho người lao động và doanh nghiệp

Cơ hội mới cho người lao động và doanh nghiệp

14:47 - 02/03/2018

Trong những năm qua, ngoài các giải pháp nâng cao chất lượng trong đào tạo, việc tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được Trường Cao đẳng Than - Khoáng...