Người dân châu Âu đặt niềm tin vào báo chí ra sao?

01/06/2017, 18:11

Tại châu Âu, phát thanh là nguồn tin được tin tưởng nhất, trong khi mạng xã hội và báo in là các nguồn bị người dân "hắt hủi".

Bình luận