Hướng tới Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 -2023:

Người công giáo Việt Nam " Đồng hành - Hiệp thông - Phục vụ"

20/09/2018, 15:05

Người công giáo Việt Nam " Đồng hành - Hiệp thông - Phục vụ" - Đại hội đại biểu Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023) với chủ đề 'Đồng hành - Hiệp thông - phục vụ" sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/10/2018 tại Thủ đô Hà Nội.

 Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm Giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá ngày 20/7/2018. Ảnh: Tạp chí mặt trận

Đại hội dự kiến triệu tập hơn 400 đại biểu chính thức là linh mục, tu sĩ và giáo dân tiêu biểu. Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số tổ chức tôn giáo…

Đại hội sẽ đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo; hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2013- 2018; rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay về nội dung phương thức hoạt động. Trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để đưa phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát triển hơn. Đại hội cũng sẽ hiệp thương cử ra Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023)…

Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013-2018

Theo đánh giá của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, nay là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” đã phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, vừa góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa hiệp thông thực hiện các chương trình mục vụ của Giáo hội.

Trong phát triển kinh tế, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với cơ chế thị trường và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được đẩy mạnh. Các mô hình này chủ yếu tập trung vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển sản xuất theo quy mô trang trại, gia trại để nâng cao giá trị và sản lượng hàng hóa; phát triển làng nghề, ngành nghề truyền thống với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn; hình thành các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với hiệu quả cao.

Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng bào Công giáo đã góp hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công. Nhiều địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống đã được chọn làm nơi thí điểm xây dựng nông thôn mới và đã về đích như huyện Hải Hậu (Nam Định), Xuân Lộc (Đồng Nai), Đơn Dương (Lâm Đồng)…

Trong xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, kết quả nổi bật nhất đã được rút ra, đó là “nơi nào có đông đồng bào Công giáo sinh sống, nơi đó rất ít tệ nạn xã hội”. Các phong trào: Xây dựng gia đình Công giáo gương mẫu, xứ họ đạo tiên tiến, xứ họ đạo an toàn, xứ đạo thực hiện nếp sống mới văn minh trong việc cưới, việc tang; các hoạt động khuyến học, khuyến tài… được các xứ đạo tích cực thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, làng văn hóa…

 Vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong xã hội và khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được khẳng định. Quan hệ giữa Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp với tổ chức Giáo hội Công giáo tiến triển tốt đẹp trên tinh thần “Hợp tác - Đồng hành - Chia sẻ”.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tích cực tham gia góp ý vào dự thảo Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo và dự thảo Nghị định quy định thực hiện một số điều của Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo năm 2016; phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong giai đoạn mới” vào tháng 7/2018.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam còn có các hoạt động đối ngoại quốc tế như đón tiếp các đoàn công tác đến từ Phòng Chính trị của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam; Báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo, tín ngưỡng của Hoa Kỳ, Đoàn báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp quốc về tự do tôn giáo, tín ngưỡng.

Trong thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đã có, đồng thời đưa ra các biện pháp cụ thể để thực hiện đường hướng “Đồng hành - Hiệp thông - Phục vụ” trong hoạt động của Ủy ban.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát huy truyền thống tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo “đền ơn, đáp nghĩa”; cùng nhau xây dựng cộng đồng dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường, văn minh, đoàn kết… Thực hiện đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, góp phần xây dựng Giáo hội trong lòng dân tộc Việt Nam, để mọi người Công giáo Việt Nam xứng đáng là “người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”.

PV

Bình luận