Người chết nhiều năm vẫn lĩnh tiền trợ cấp ở Thanh Hóa

31/08/2017, 10:13

Người chết nhiều năm vẫn lĩnh tiền trợ cấp ở Thanh Hóa - Ba năm qua, nhiều trường hợp người dân trên địa bàn xã Tân Phúc (Lang Chánh, Thanh Hóa) đã chết hoặc đã hết tiêu chuẩn nhưng vẫn nằm trong danh sách lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng.

Làng Mòng, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

Thông tin từ UBND huyện Lang Chánh  cho biết, đã có kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn xã Tân Phúc.

Kết luận thanh tra, huyện Lang Chánh đã phát hiện nhiều trường hợp lập khống danh sách để trục lợi tiền chính sách của Nhà nước.

Kết luận của UBND huyện Lang Chánh đã chỉ rõ nhiều sai phạm trong chi trả chế độ cho người dân trên địa bàn xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh

Theo đó, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, hàng tháng xã Tân Phúc có 44 đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi người có công, 283 người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Trong 3 năm từ 2014-2016, tổng kinh phí được cấp về xã cho các đối tượng chính sách là 2,91 tỷ đồng.

Tuy nhiên, có tới 17 đối tượng thuộc diện người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, nuôi trẻ mồ côi (trên 16 tuổi) đã hết hạn tiêu chuẩn, hoặc đã chết, nhưng vẫn được lập danh sách hưởng trợ cấp hàng chục triệu đồng.

Đặc biệt, kết luận cũng chỉ rõ có 3 trường hợp thuộc đối tượng người có công đã chết, nhưng địa phương không cắt giảm mà vẫn được đưa vào danh sách lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng với số tiền gần 20 triệu đồng.

Ngoài ra, toàn xã Tân Phúc có 11 trường hợp đối tượng thuộc chế độ bảo trợ xã hội đã hết tiêu chuẩn hoặc đã chết nhưng vẫn lập danh sách lĩnh tiền hàng năm.

Có 3 trường hợp nhận nuôi trẻ mồ côi đã quá 16 tuổi, nhưng vẫn liệt kê vào danh sách nhận trợ cấp.

Ông Đỗ Văn Đức, Trưởng phòng LĐ-TBXH huyện Lang Chánh cho biết, với những sai phạm trên, huyện đã vào cuộc thanh tra và truy thu số tiền gần 68 triệu đồng.

Ông Phạm Đăng Lực, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh cho biết, đã yêu cầu tập thể xã Tân Phúc phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và có hình thức kỷ luật nghiêm đối với cán bộ chính sách, cán bộ chi trả, khắc phục ngay những thiếu sót, hạn chế đã xảy ra.

TH

Bình luận
Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet