Facebook nâng cao hiệu quả  hoạt động báo chí

Facebook nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí

Sự phát triển mạnh mẽ của Facebook đã làm thay đổi rất nhiều cách thức truyền tải, tiếp nhận và chia sẻ thông tin so với các loại hình truyền thông truyền thống trước đây. Bài viết phân tích vai...

Mạng xã hội trong truyền thông 3.0

Mạng xã hội trong truyền thông 3.0

07:54 - 02/05/2017

Trong truyền thông 3.0, mạng xã hội không chỉ có vai trò là nguồn cung cấp thông tin cá nhân của người sử dụng mà còn có vai trò là nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị, truyền...

Sức mạnh của một bài báo

Sức mạnh của một bài báo

09:48 - 22/03/2017

Tùy bút “Đây là Tiếng nói Việt Nam” không chỉ thể hiện tài năng báo chí văn chương của Lưu Quý Kỳ mà còn có sức mạnh truyền thông hiếm có.