Báo chí thời công nghệ 4.0

Báo chí thời công nghệ 4.0

15:44 - 24/10/2017

Cách mạng khoa học và công nghệ 4.0 đã đưa loài người sang kỷ nguyên của xã hội công nghiệp thông tin, xã hội tri thức và xã hội học tập.

Bàn về lý thuyết truyền thông thuyết phục

Bàn về lý thuyết truyền thông thuyết phục

17:16 - 11/10/2017

Hệ thống lý thuyết truyền thông thuyết phục đã được rất nhiều học giả trên thế giới nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn của hoạt động báo chí và truyền thông. Tuy...

Truyền thông phục vụ phát triển bền vững

Truyền thông phục vụ phát triển bền vững

09:29 - 18/09/2017

Mấu chốt của thảo luận về truyền thông pháttriển là việc áp dụng những mô hình truyền thông vào thực tiễn, phục vụ chiến lược phát triển bền vững quốc gia, địa phương...

Facebook nâng cao hiệu quả  hoạt động báo chí

Facebook nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí

11:39 - 29/06/2017

Sự phát triển mạnh mẽ của Facebook đã làm thay đổi rất nhiều cách thức truyền tải, tiếp nhận và chia sẻ thông tin so với các loại hình truyền thông truyền thống trước...