Viết tin, bài hội nghị như thế nào?

Viết tin, bài hội nghị như thế nào?

Chỉ khi có động lực thực sự được tạo nên từ môi trường làm báo và nhận thức nghề nghiệp, các kỹ năng “siêu việt” trong hoạt động tác nghiệp mới được phóng viên vận dụng tối đa nhằm tạo ra những “sản...

Quy trình thẩm định nguồn tin

Quy trình thẩm định nguồn tin

17:32 - 02/12/2016

Thông tin sai lệch, thất thiệt gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, thậm chí gây ra thảm họa; thông tin bị lợi dụng vào các mục đích xấu, bôi nhọ cá nhân gây tác...

Nâng cao năng suất lao động từ truyền thông

Nâng cao năng suất lao động từ truyền thông

11:43 - 08/09/2016

Tăng năng suất lao động là yêu cầu thiết yếu để tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và là cơ sở để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và cả...

Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet