Phát thanh trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay

Phát thanh trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay

11:19 - 22/07/2020

Trong các loại hình báo chí, phát thanh là loại hình có ưu thế, thông tin nhanh, quá trình tiếp nhận dễ dàng, phương tiện nghe đơn giản, hình thức thông tin sống...

Du ký báo chí của nhà báo Phan Quang

Du ký báo chí của nhà báo Phan Quang

09:08 - 20/07/2020

Du ký báo chí là một dạng thể của thể loại ký báo chí với những đặc trưng riêng. Tác phẩm du ký báo chí là những bài viết chủ yếu đề cập những vùng đất, con người ở...

Lợi dụng góp ý, phản biện để gây rối

Lợi dụng góp ý, phản biện để gây rối

08:14 - 06/06/2020

Góp ý, phản biện xã hội là kênh quan trọng giúp đường lối, chủ trương, chính sách ban hành được đúng đắn và đi nhanh vào cuộc sống. Thế nhưng cũng có người đã lợi dụng...

Động cơ vào Đảng - đừng là con rối trong tay ai

Động cơ vào Đảng - đừng là con rối trong tay ai

16:41 - 02/05/2020

Trong khí thế của ngày 30-4 hôm nay, chợt nghĩ về tương lai của đất nước trên vai thế hệ trẻ. Từ kiếp lầm than của một dân tộc bị bóc lột đến tàn nhẫn bởi thực dân, đế...

1234 ... next pagelast page