Nghỉ hưu trước tuổi đối với lao động làm việc nặng nhọc, độc hại

13/11/2017, 19:06

Nghỉ hưu trước tuổi đối với lao động làm việc nặng nhọc, độc hại - Ông Lê Ngọc Huynh (TP. HCM) từng là công nhân quản lý đường dây và trạm điện có hỏi về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với lao động làm việc nặng nhọc, độc hại của ông.

Nghỉ hưu trước tuổi đối với lao động làm việc nặng nhọc, độc hại

Năm nay tôi 56 tuổi, làm việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm do BHXH tính là 18 năm, trong đó có làm công nhân quản lý đường dây và trạm (cấp điện áp trung áp) từ năm 1986 đến năm 2004. Tuy nhiên, thời gian làm công nhân nêu trên, ngành nghề này chưa được quy định là nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (trước thời điểm Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH có hiệu lực).

Đồng thời, từ năm 2005 đến nay, tôi đã được chuyển ngạch kỹ sư và làm việc tại Phòng Kỹ thuật của Công ty Điện lực. Hợp đồng lao động ký lại năm 2004 với nghề nghiệp là Kỹ sư điện. Hiện nay, đơn vị lấy ý kiến tập thể về việc áp dụng chế độ nghỉ hưu đối với những người đủ điều kiện của Điều 54 Luật BHXH 2014, đã ra thông báo cho tôi và những người lao động thuộc diện tương tự phải nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018.

Như vậy, xin hỏi việc đơn vị thông báo buộc tôi phải nghỉ hưu như thế có đúng quy định pháp luật không? Tôi có bắt buộc phải nghỉ hưu không? Có thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi (trước 60) không? Hợp đồng lao động hiện nay còn giá trị không?

Trả lời:

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 187 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về tuổi nghỉ hưu: Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại Khoản 1 Điều này.

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 54 của Luật BHXH năm 2014 về điều kiện hưởng lương hưu, đối với người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên: Nam từ đủ 55 tuổi đến 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến 55 tuổi và có đủ 15 trở lên làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Đối chiếu quy định nêu trên, nam từ đủ 55 đến 60 tuổi, nữ từ đủ 50 đến 55 tuổi có trên 20 năm đóng BHXH trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tuy nhiên, việc giải quyết để người lao động nghỉ việc thời điểm nào thuộc quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động tùy theo đặc thù của đơn vị và thỏa thuận của người sử dụng lao động và người lao động, nội dung này đề nghị ông hỏi Cơ quan quản lý lao động tại địa phương để được trả lời cụ thể.

TH

Bình luận