Ngành Thuế thu ngân sách đạt 307.700 tỷ đồng trong Quý I

11/04/2019, 03:26

Luỹ kế 3 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã huy động được 307.700 tỷ đồng, đạt 26,3% dự toán, bằng 115,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 12.286 tỷ đồng; thu nội địa ước đạt 295.414 tỷ đồng. Số thu không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 245.935 tỷ đồng.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Thuế Đống Đa. Ảnh:Thùy Linh.

Theo Tổng cục Thuế, nếu so với dự toán, có 9/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 26%), trong đó một số khoản thu lớn như: thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 26,7%; thuế thu nhập cá nhân 30,7%; lệ phí trước bạ đạt 26%; thu từ xổ số 45,6%; tiền sử dụng đất 31,6%; chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước 131,5%.

Nếu so với cùng kỳ thì hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng khá như: khu vực sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực ngoài quốc doanh) tăng 17%; thuế thu nhập cá nhân tăng 21,3%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước tăng đạt gấp 20%...

Với kết quả này, số thu ngân sách trung ương lũy kế 3 tháng năm 2019 ước đạt 137.000 tỷ đồng (bằng 24,2% dự toán, tăng 19,5% so với cùng kỳ). Thu ngân sách địa phương ước đạt 170.700 tỷ đồng (bằng 28,4% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ 2018).

Để có được kết quả này, trong 3 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục thuế giao nhiệm vụ phấn đấu thu năm 2019 cho các phòng, các chi cục thuế làm cơ sở để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

Tổng cục Thuế đã chỉ đạo tiếp tục nâng cấp hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế; tiếp tục nâng cấp cổng thông tin điện tử để cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế và triển khai giám sát hoàn thuế tự động.

Trong quý I, cơ quan thuế các cấp cũng đã tập trung tuyên truyền hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế nắm bắt, triển khai kịp thời mọi cơ chế chính sách thuế mới, nhất là nghĩa vụ quyết toán thuế 2018, nhờ đó đã giúp cộng đồng doanh nghiệp thực hiện thông suốt pháp luật thuế.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong ngành tiếp tục tăng tốc triển khai các biện pháp quản lý thuế; tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành tháo gỡ khó khăn, giải tỏa ách tắc để khai thác tăng thu, nuôi dưỡng nguồn thu, tăng cường hiệu quả chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế.

Toàn hệ thống phải tập trung nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo một cách chủ động và tích cực hơn; thường xuyên theo dõi, xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với Uỷ ban Nhân dân chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp thực hiện.

TH

Bình luận