Ngân sách tiếp tục thặng dư, tổng thu gần chạm 900.000 tỷ đồng

08/08/2019, 20:44

Ngân sách Nhà nước trong 7 tháng đang thặng dư khi tổng thu ngân sách đạt 891.700 tỷ đồng, trong khi chi ngân sách chỉ là 776.860 tỷ đồng.


Ngân sách Nhà nước trong 7 tháng đang thặng dư khi tổng thu ngân sách đạt 891.700 tỷ đồng, trong khi chi ngân sách chỉ là 776.860 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 7 tháng ước đạt 891.700 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán, tăng 11,9% so cùng kỳ năm 2018.

Theo con số vừa được Bộ Tài chính công bố chiều 8-8, trong tổng thu trên, số thu nội địa đạt gần 725.000 tỷ đồng, bằng 61,8% dự toán, tăng 12,8% so cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm ngoái đạt 58,4% dự toán, tăng 18%).

Thống kê cho thấy, cả nước có 53/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 58%), trong đó 42 địa phương thu đạt trên 61% dự toán; 56/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ.

Với thu từ dầu thô, con số này trong 7 tháng là 34.350 tỷ đồng, bằng 77% dự toán, giảm 3,4% so cùng kỳ năm 2018.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 7 tháng là 205.000 tỷ đồng, bằng 68,2% dự toán, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Phía ngược lại, tổng chi ngân sách là 776.860 tỷ đồng, bằng 47,6% dự toán, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2018. Qua đó, ngân sách 7 tháng tiếp tục có thặng dư.

Hà Nội Mới

Bình luận