Ngăn chặn việc luân chuyển “tắt” cán bộ

10/10/2017, 16:25

Ngăn chặn việc luân chuyển “tắt” cán bộ - Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký hôm 7/10 sẽ ngăn chặn việc luân chuyển “tắt” cán bộ.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, nếu thực hiện chặt chẽ những nội dung trong Quy định 98 thì chắc chắn việc đi "ngang", đi "tắt” trong công tác cán bộ sẽ khó diễn ra.

Chia sẻ trên VTV, ông Nguyễn Thanh Bình phân tích những điểm mới trong quy định số 98 này. Theo đó, Quy định đã nêu ra yêu cầu, mục đích cụ thể trong công tác luân chuyển cán bộ. Đồng thời, xác định sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác luân chuyển cán bộ với việc bố trí cán bộ không phải là người địa phương. Việc bố trí cán bộ giữ chức danh chủ chốt không vượt quá hai nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh dantri.com

Quy định 98 nêu rõ hơn về đối tượng, về tiêu chuẩn, về điều kiện luân chuyển cán bộ. Các cơ quan chỉ tiến hành luân chuyển những cán bộ trẻ, cán bộ trong quy hoạch có đạo đức tốt, có phẩm chất, tư tưởng chính trị vững vàng. Không luân chuyển những cán bộ có uy tín thấp, đang bị kỷ luật hay là không có triển vọng phát triển.

Theo ông Bình, chỉ nên tập trung luân chuyển đối tượng cán bộ là lãnh đạo quản lý, không luân chuyển nhiều cán bộ đang thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ. Việc cử cán bộ đi luân chuyển cũng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện.

Quy định 98 rất cần thiết trong công tác quản lý và luân chuyển cán bộ. Quy định đưa ra những nội dung rất cụ thể về thời gian luân chuyển, độ tuổi luân chuyển. Do đó, khi thực hiện luân chuyển cán bộ, cần hết sức thận trọng, phải biết rõ đối tượng luân chuyển và minh bạch, công khai.

Diễm Thi (TH)

Bình luận
Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet