Nạo vét, duy tu luồng hàng hải tránh thất thoát, tiêu cực

20/05/2017, 08:31

Nạo vét, duy tu luồng hàng hải tránh thất thoát, tiêu cực - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến về việc nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải trong thời gian sắp tới.

Cần nạo vét, duy tu luồng hàng hải tránh thất thoát, tiêu cực

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn – Vũng Tàu trong năm 2017, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ động chỉ đạo tổ chức hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải bảo đảm điều kiện an toàn cho hoạt động hàng hải theo quy định, chống thất thoát, lãng phí và phát sinh tiêu cực trong quá trình thực hiện.

PV

Bình luận
Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet