Nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Phụng Hiệp - Sóc Trăng

02/08/2017, 14:48

Nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Phụng Hiệp - Sóc Trăng - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Phụng Hiệp - Sóc Trăng

Cho phép nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Phụng Hiệp - Sóc Trăng

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đối với Quốc lộ 1 đoạn từ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát số vốn còn dư sau quyết toán của các dự án hoàn thành, sắp xếp thứ tự ưu tiên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án sử dụng dứt điểm số vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên theo đúng quy định của pháp luật./.

PV

Bình luận
Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet