Nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người

06/09/2018, 14:09

Nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người - Ngày 27/8, Ban chỉ đạo 138/TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 04/BCĐ-CAHN về việc nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người thông qua di cư trái phép .

Ảnh minh họa.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 138/TP đề nghị các đồng chí Giám đốc các Sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo; Trưởng Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt và có kế hoạch triển khai hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người và di cư trái phép, nhất là các nội dung, giải pháp được nêu tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đấu tranh tình trạng công dân Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng tội phạm mua bán người lợi dụng để đưa người ra nước ngoài bán.

Sở Lao động Thương binh và xã hội làm tốt công tác quản lý, nắm tình hình trong lĩnh vực đưa người đi lao động ở nước ngoài; thực hiện tốt công tác hỗ trợ, bố trí công ăn việc làm cho những nạn nhân bị mua bán trở về; phối hợp với các sở, ngành tăng cường hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung, kiến nghị với cấp có thẩm quyền hoàn thiện các quy định có liên quan đến phòng, chống mua bán người phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhất là sớm nghiên cứu, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành BLHS 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 liên quan đến tội phạm mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán; ...

Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động nắm tình hình, tập trung điều tra, thu thập, bổ sung, điều chỉnh thông tin về địa bàn, tuyến trọng điểm, các đường dây, tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn mua bán người; tăng cường công tác quản lý xuất, nhập cảnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm mua bán người và lợi dụng người di cư trái phép để lừa bán.

Tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp, trao đổi thông tin với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các địa phương giáp biên giới đất liền với Trung Quốc, Campuchia, Lào; các nước trong khu vực trong trao đổi kinh nghiệm, nắm tình hình, triển khai các biện pháp phối hợp đấu tranh, bắt giữ, chuyển giao tội phạm mua bán người, giải cứu, hồi hương nạn nhân...

Ban chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới”; quan tâm đến lao động, việc làm, hướng nghề, hướng nghiệp cho người dân;

Quản lý các công ty đưa người đi làm việc tại nước ngoài đóng trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được phân công nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng quản lý hợp đồng lao động, dẫn đến lao động đi bằng con đường bất hợp pháp, song khi ra nước ngoài do bị mua bán hợp đồng trở thành lao động bất hợp pháp và dễ trở thành nạn nhân bị mua bán hoặc cưỡng bức lao động.

 KD

Bình luận