Năm 2020: Vĩnh Long hỗ trợ đào tạo nghề cho 7.000 lao động nông thôn

17/12/2019, 06:29

Năm 2020: Vĩnh Long hỗ trợ đào tạo nghề cho 7.000 lao động nông thôn - Năm 2020, phương hướng của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Vĩnh Long là tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho 35.500 người, trong đó hỗ trợ đào tạo nghề cho 7.000 lao động nông thôn.

Năm 2020: Vĩnh Long hỗ trợ đào tạo nghề cho 7.000 lao động nông thôn. Ảnh: Minh Thư

Ngày 31/12, tại hội nghị tổng kết công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2019, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2020 sẽ tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho 35.500 người, trong đó hỗ trợ đào tạo nghề cho 7.000 lao động nông thôn.

Ở công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các đơn vị chức năng sẽ đào tạo nghề nông nghiệp cho 2.000 lao động nông thôn có nhu cầu học nghề để nâng cao năng suất, hiệu quả canh tác, nuôi trồng và nâng cao chất lượng nông sản gắn với các hình thức tự tạo việc làm tại địa phương, các vùng chuyên canh...

Song song đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 5.000 lao động nông thôn có nhu cầu tìm thêm việc làm, chuyển đổi nghề để nâng hiệu suất lao động tại địa phương; đào tạo các ngành nghề truyền thống tạo nguồn nhân lực qua đào tạo nhằm phát triển mới, bảo tồn các làng nghề, làng nghề truyền thống và đào tạo nghề gắn với quy hoạch phát triển văn hóa, du lịch của tỉnh...

Năm 2019: Vĩnh Long hỗ trợ đào tạo nghề cho 5405 lao động nông thôn. Ảnh: Minh Thư

Năm 2019, tỉnh tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 32.741 người (đạt 99,21%), trong đó đã tổ chức được 207 lớp đào tạo nghề cho 5.405 lao động nông thôn (đạt 83,15%).

Các công tác này góp phần nâng tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật của tỉnh đạt 71,04%, trong đó nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50,07%.

Minh Thư - Trọng Sơn

Bình luận