Năm 2019: 100% doanh nghiệp tại TP.HCM phải đóng BHXH, BHYT

19/12/2018, 10:50

Năm 2019: 100% doanh nghiệp tại TP.HCM phải đóng BHXH, BHYT - Đây là một trong các chỉ tiêu mà UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu ngành BHXH TP phải hoàn thành trong năm 2019 liên quan đến việc đóng BHXH, BHYT cho người lao động.

Năm 2019: 100% doanh nghiệp tại TP.HCM phải đóng BHXH, BHYT cho người lao động

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Công văn số 5564/UBND-VX yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tăng cường kiểm soát chi tiêu khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn từ nay đến cuối năm 2018 và trong thời gian tới.

Theo đó, UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu BHXH Thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Phấn đấu đến 31/12/2018, Thành phố hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH được giao; 100% đơn vị tham gia nộp thuế đồng thời phải đăng ký đóng BHXH, BHYT đến năm 2019; tập trung các giải pháp để phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và hoàn thành chỉ tiêu có trên 85,2% người dân tham gia BHYT.

Văn bản cũng nêu rõ, BHXH Thành phố phối hợp với Sở Y tế Thành phố đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi BHYT của từng cơ sở khám, chữa bệnh, phân tích rõ nguyên nhân gia tăng chi phí bất hợp lý so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ cơ cấu chi phí so với cơ sở khác cùng địa bàn có chi phí hợp lý, các cơ sở khám, chữa bệnh có giải pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả Quỹ BHYT, không để vượt theo dự toán được giao năm 2018; kịp thời phát hiện bất thường, giảm các chi phí khám, chữa bệnh không cần thiết; xây dựng các giải pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT…

Các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người bệnh; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định thuốc, xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là các dịch vụ kỹ thuật và thuốc đắt tiền; xây dựng quy trình, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, các phòng ban để thực hiện chuyển dữ liệu lên cổng điện tử đầy đủ, chính xác ngay sau khi kết thúc đợt điều trị, để có thể chủ động kiểm soát, cân đối chi phí khám, chữa bệnh; đồng thời khắc phục các sai sót về dữ liệu khám, chữa bệnh, giảm bớt sai sót, kiểm soát tình trạng lạm dụng từ phía bệnh nhân.

Theo UBND TP.HCM, thời gian qua công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH và công tác quản lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT đã đạt kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và đất nước. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH còn chậm chưa tương xứng với tiềm năng; nhiều doanh nghiệp tư nhân chưa tham gia BHYT, BHXH; tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 94%, thấp hơn bình quân chung toàn quốc. Bên cạnh đó, các cơ sở khám, chữa bệnh chuyển cơ sở dữ liệu lên cổng thông tin giám định BHYT, chi phí khám, chữa bệnh BHYT chưa chính xác; một số chỉ định chuyên môn chưa đúng quy định…

TH

Bình luận