Mục tiêu xây nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

13/09/2019, 10:14

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hướng tới phát triển nông thôn toàn diện và bền vững, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn khá giả, tiệm cận với khu vực đô thị.

TTXVN

Bình luận