Mục tiêu công tác dân số Việt Nam năm 2030

27/12/2017, 17:42

Mục tiêu công tác dân số Việt Nam năm 2030 - Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới ban hành ngày 25/10/2017 đã xác định dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đề ra mục tiêu phấn đấu Chỉ số Phát triển con người của Việt Nam đến năm 2030 thuộc Top 4 Đông Nam Á./.

Bình luận
Gia đình trái cây Pushmax Nước mắm nhĩ cá cơm Châu Sơn