Mô hình học nghề "cầm tay chỉ việc" cho lao động nông thôn tại Hòa Bình

28/04/2020, 10:25

Mô hình học nghề "cầm tay chỉ việc" cho lao động nông thôn tại Hòa Bình - Năm 2019 từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hòa Bình đã triển khai thực hiện 13 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại 6 huyện/thành phố: Kim Bôi, Tân Lạc, Mai Châu, Yên Thủy, Lạc Thủy và Lương Sơn.

Học nghề "cầm tay chỉ việc" cho lao động nông thôn tại Hòa Bình

Trong quá trình triển khai thực hiện, Trung tâm đã phối kết hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh – Dịch vụ nông nghiệp… để đánh giá nhu cầu học nghề của nông dân, từ đó lựa chọn, tuyển sinh học viên theo đúng đối tượng, đúng nghề đào tạo, ưu tiên cho lao động nông thôn trong vùng có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Trung tâm cũng chú trọng xây dựng các mô hình dạy nghề (mô hình mẫu) nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nông dân được thực hành, được học nghề theo cách "cầm tay chỉ việc" ngay tại hiện trường.

Qua các đợt kiểm tra, nghiệm thu tại cơ sở, các ngành chức năng đều đánh giá cao các lớp đào tạo nghề do Trung tâm thực hiện đảm bảo tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra, chất lượng và hiệu quả ngày càng nâng cao. Bên cạnh đó cũng đã liên kết với các đơn vị hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân (Hội Nông dân tỉnh)…

Học viên được hướng dẫn thực hành tại lớp dạy nghề

Tham gia giảng dạy tại lớp dạy nghề nuôi gà cho 30 lao động nông thôn, ông Vũ Tiến Sỹ, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất gà Lạc Thủy (xã An Bình, huyện Lạc Thủy) cho biết: Sau khóa đào tạo, học viên đã được nâng cao nhận thức, tiếp thu nhiều tiến bộ kỹ thuật mới về kỹ thuật chọn giống gà, nắm vững quy trình chăn nuôi, chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh cho gà qua từng giai đoạn. Từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế, nông dân tiếp tục duy trì sản suất, tạo việc làm ổn định. Mỗi học viên là một tuyên truyền viên khuyến cáo mở rộng sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm theo hướng "nông dân dạy nông dân". 

Cao Hà - Minh Tú

Bình luận