Số hóa và câu chuyện báo chí 4.0

Số hóa và câu chuyện báo chí 4.0

Đề án quốc gia thông minh được Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đề xuất từ năm 2014. Tham gia đề án này, mọi tổ chức trong ba khu vực, nhà nước, tư nhân và phi chính phủ đều...

12next pagelast page