Lùi thời gian thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt

09/06/2018, 09:01

Lùi thời gian thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt - Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt sẽ được lùi thời gian thông qua sang Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện.

Lùi thời gian thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt

Mới đây, Văn phòng Chính phủ có thông báo, Chính phủ đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét, cho lùi việc thông qua này.

Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã được xây dựng công phu, kỹ lưỡng, nhằm thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng 3 đặc khu kinh tế, tạo cực tăng trưởng và thử nghiệm thể chế phát triển vùng có tính đột phá, có sức lan tỏa lớn. Dự án Luật đã được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV.

Tại kỳ họp thứ 5 này, sau khi tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học, nhà kinh tế, chuyên gia, cử tri và nhân dân cả nước, Chính phủ đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét, cho lùi việc thông qua này.

Đây là nhằm bảo đảm dự án Luật khi trình Quốc hội thông qua đáp ứng được các yêu cầu, nguyện vọng của các vị đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân, xây dựng thành công 3 đặc khu, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia.

Riêng về vấn đề thời hạn cho thuê đất, sẽ xem xét, trình Quốc hội cho áp dụng như các quy định của Luật đất đai, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm.  

PV

>>> Quy định giao đất 99 năm tại đặc khu “nóng” nghị trường Quốc hội 

>>> Quyết định một cách thận trọng, công khai việc cho thuê đất 99 năm 

>>> Chính phủ lắng nghe ý kiến nhân dân trong vấn đề thuê đất 99 năm

 

Bình luận