Lấy ý kiến về thông tư khám chữa bệnh BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ công an

13/06/2018, 09:26

Lấy ý kiến về thông tư khám chữa bệnh BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ công an - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc Bộ Công an quản lý.

Bộ Công an đang lấy ý kiến về thông tư khám chữa bệnh BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ công an

Dự thảo quy định, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tuyến 1 gồm: Bệnh viện hạng đặc biệt; Bệnh viện hạng I trực thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật khi được Bộ Y tế giao là tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tuyến 2 gồm: Bệnh viện hạng I trực thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện 19, Bệnh viện 30-4); Bệnh viện hạng II.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tuyến 3: Bệnh viện Công an nhân dân (trừ các bệnh viện tuyến 2); Bệnh xá Công an nhân dân; Phòng khám đa khoa Công an nhân dân.

Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu Tuyến 4 là Y tế cơ quan Công an các đơn vị, địa phương (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, phòng, trung đoàn, phân hiệu…).

Việc đăng ký tuyến, chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo nguyên tắc thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức Công an khi đi khám bệnh, chữa bệnh. Phù hợp với phân cấp bậc thang điều trị của hệ thống y tế ngành Công an. Phù hợp với hệ thống tổ chức và tính chất nhiệm vụ ngành Công an từ trung ương đến đơn vị, địa phương. Phù hợp với địa bàn đơn vị đóng quân.

Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh

Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên thực hiện theo trình tự từ tuyến 4 lên đến tuyến 1.

Được phép chuyển vượt tuyến trong các trường hợp sau: a- Các trường hợp cấp cứu thuộc các địa bàn mà nếu chuyển vượt tuyến sẽ thuận lợi hơn chuyển đúng tuyến; b- Các trường hợp bệnh cấp tính nặng, vượt khả năng điều trị của tuyến trên liền kề hoặc cần điều trị kỹ thuật cao.

Ngoài ra, có thể chuyển tuyến theo yêu cầu nhiệm vụ do Thủ trưởng cấp Cục trở lên giao.

Hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Công an quản lý được phân thành 4 tuyến chuyên môn kỹ thuật, đồng thời cũng là tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm:

a- Tuyến 1 tương đương cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trung ương;

b- Tuyến 2 tương đương cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

c- Tuyến 3 tương đương cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

d- Tuyến 4 tương đương cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, phường, thị trấn.

PV

Bình luận