Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố Hà Nội: Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch cho cả nhiệm kỳ 2020-2025

07/12/2020, 09:56

Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố Hà Nội: Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch cho cả nhiệm kỳ 2020-2025 - Kỳ họp được diễn ra từ ngày 7-9/12/2020 nhằm sẽ xem xét, quyết nghị một số nội dung mang tính chất định hướng lớn; đồng thời kiện toàn bộ máy, nhân sự và đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 với những giải pháp khả thi, phù hợp tình hình thực tiễn của Thủ đô.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khảng định, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã thành công tốt đẹp. Ngay sau đại hội các cấp, các ngành đã quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch cho cả nhiệm kỳ 2020-2025, phù hợp với điều kiện của địa phương mình. 

Tại kỳ họp này, theo thẩm quyền, HĐND thành phố sẽ tiến hành cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố bằng các nghị quyết chuyên đề, tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành thực hiện.

Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố Hà Nội: Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch cho cả nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, trên cơ sở rà soát kết quả kinh tế - xã hội đạt được giai đoạn 2016-2020, các định hướng lớn trong báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, HĐND thành phố xem xét, quyết nghị một số nội dung mang tính chất định hướng như: Định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, định hướng khung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, định hướng kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội… Nghị quyết ban hành sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp triển khai trong nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố sẽ thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2020; đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 với những giải pháp khả thi, phù hợp tình hình thực tiễn của Thủ đô.

Cũng tại kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố xem xét, thảo luận và thông qua 20 báo cáo và 15 nghị quyết, trong đó có 9 nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết chuyên đề xuất phát từ việc thực hiện các văn bản mới của Trung ương nhưng đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của Hà Nội.

Tiếp đó, HĐND thành phố cũng thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND thành phố và các cơ quan liên quan; thực hiện kiện toàn chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Với tinh thần chung của cả TP trong năm 2021 là “phục hồi và phát triển kinh tế”, đề nghị các vị đại biểu HĐND TP phát huy cao độ năng lực, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá khách quan toàn diện tình hình năm 2021, những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với Hà Nội.

Trên cơ sở đó xác định phương hướng, giải pháp hữu hiệu, sát với yêu cầu của TP, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ở mức cao nhất. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Anh Tuấn

Bình luận