Tổng điều tra kinh tế vào năm 2021

Tổng điều tra kinh tế vào năm 2021

Chính phủ sẽ tiến hành tổng điều tra kinh tế vào năm 2021 nhằm thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất, kinh doanh, kết quả sơ bộ dự kiến công bố cuối năm 2021.

Tăng trưởng GDP trong 10 năm qua của Việt Nam

Tăng trưởng GDP trong 10 năm qua của Việt Nam

08:23 - 14/02/2020

Tăng trưởng GDP năm 2019 của Việt Nam đạt 7,02% so với năm 2018; mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của các năm...

1234 ... next pagelast page