Phát triển nền nông nghiệp hữu cơ bền vững

Phát triển nền nông nghiệp hữu cơ bền vững

07:09 - 06/07/2020

Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 đặt mục tiêu phát triển nền nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, bền vững…; sản phẩm được chứng nhận phù...

1234 ... next pagelast page