Mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2025

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2025

16:31 - 24/10/2019

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020 hướng tới đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn giàu có và thịnh vượng,...

1234 ... next pagelast page