Kinh tế Việt Nam và những kỳ vọng năm 2019

02/02/2019, 01:04

Kinh tế Việt Nam và những kỳ vọng năm 2019 - Đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 11 năm qua với 7,08%, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà khởi sắc. Chất lượng tăng trưởng và môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp mới tăng mạnh. Nền tảng kinh tế vĩ mô được củng cố và từng bước phát triển - là tín hiệu vui và đặt nhiều kỳ vọng trong năm 2019

Năm 2019 kinh tế Việt Nam sẽ có bước nhảy vọt. Ảnh minh họa

Bứt phá ngoạn mục

Sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam năm 2018 được coi là triển vọng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Năm 2018, chính sách thương mại của Mỹ có nhiều thay đổi và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung diễn biến phức tạp cùng với những xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của các nước tác động đến sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam cũng như thị trường các nước trên thế giới, nhưng nền kinh tế nước ta đạt được kết quả trên cả sự mong đợi và tăng trưởng toàn diện.

Cơ cấu kinh tế của Việt Nam tiếp tục chuyển dịch tích cực theo xu hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và ngành dịch vụ. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,76%, đóng góp 8,7% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,85%, đóng góp 48,6%; khu vực dịch vụ tăng 7,03%, đóng góp 42,7%. Xét về góc độ sử dụng GDP năm 2018, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,17% so với năm 2017; tích lũy tài sản tăng 8,22%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 14,27%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 12,81%.

Chất lượng tăng trưởng và hiệu quả kinh tế chuyển dịch theo chiều sâu, tỷ lệ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp trong tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 43,5%. Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện/GDP năm 2018 đạt 33,5% đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Độ mở của nền kinh tế ngày càng lớn, năm 2018 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ so với GDP đạt 208,6%, khai thác được thế mạnh của kinh tế trong nước và tranh thủ được thị trường thế giới. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2018 ước tính đạt 244,7 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017.

Năm 2018, khu vực kinh tế trong nước chuyển biến tích cực khi đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Trong năm 2018 có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm tới 91,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, trong đó có 5 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 58,3%. Những kết quả đạt được của năm 2018 là kết quả của sự phát triển toàn diện và thực chất.

Năm 2019 kinh tế Việt Nam sẽ có bước nhảy vọt. Ảnh minh họa

Xây dựng nền tảng vững chắc

Hội nhập kinh tế quốc tế củaViệt Nam chuyển sang giai đoạn mới, gắn kết chặt chẽ với nền kinh tế khu vực và toàn cầu, đánh dấu thời điểm nước ta hoàn thành lộ trình cam kết gia nhập WTO. Việc củng cố kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi về chính sách, hạ tầng cơ sở làm nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế.

Đối với thị trường nội địa, đáp ứng nhu cầu cho thị trường 97 triệu dân là vấn đề có tính sống còn hiện nay của ngành nhằm góp phần lớn vào tăng trưởng kinh tế của cả nước. Để thực hiện điều đó, Nhà nước cần có những chính sách ưu tiên cho doanh nghiệp trong nước phát triển hệ thống bán lẻ, phân phối để đủ sức cạnh tranh trong xu thế hội nhập. Trong đó, các chính sách về thương mại điện tử và hạ tầng thương mại điện tử cần được chú trọng phát triển nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hệ thống phân phối của doanh nghiệp trong nước mà phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đảm bảo các lợi ích cũng như mức độ an toàn và phát triển bền vững của thị trường thương mại điện tử cũng như hạ tầng thương mại điện tử ở Việt Nam.

Bước sang năm 2019, với các chính sách trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và hợp tác quốc tế mà Việt Nam tham gia sẽ được Chính phủ tiếp tục hoàn thiện nhằm phát triển kinh tế ổn định, bền vững trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu, rộng với thế giới./.

Vũ Trìu

Bình luận