Kinh tế chia sẻ - Tiềm năng lớn tại thị trường Việt Nam

10/01/2019, 03:43

Kinh tế chia sẻ - Tiềm năng lớn tại thị trường Việt Nam - Những năm gần đây, tại Việt Nam nổi lên 3 loại hình dịch vụ kinh tế chia sẻ là vận tải trực tuyến, chia sẻ phòng ở và cho vay ngân hàng. Ngoài ra, nhiều dịch vụ khác cũng đã hình thành như du lịch, chia sẻ chỗ làm việc, gửi xe, chia sẻ nhân lực.

Theo TTXVN

Bình luận