Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2020 sắp vượt 500 tỷ USD

17/12/2020, 09:25

Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2020 của cả nước dự kiến sẽ kéo dài thành tích năm trước đó (vượt 500 tỷ USD), dù dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động ngoại thương.

TTXVN

Bình luận