Kiểm soát, hạn chế thông tin xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội

24/11/2017, 17:21

Kiểm soát, hạn chế thông tin xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội - Đây là một nội dung trong Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4 vừa Quốc hội thông qua, chiều 24/11.

Kiểm soát, hạn chế thông tin xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội

Đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông, nghị quyết yêu cầu tích cực triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016- 2020.

Thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Báo chí; sớm ban hành và triển khai Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; làm tốt công tác quản lý báo chí; kiểm tra, xử lý nghiêm các chương trình, nội dung phản cảm, không phù hợp với văn hóa, thuần phong, mỹ tục của người Việt Nam; tăng cường quản lý về mặt nội dung, thời lượng các chương trình truyền hình cho trẻ em

Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên mạng và quảng cáo trên các chương trình phát thanh, truyền hình, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo, về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình; tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước, khắc phục tình trạng sim rác, tin nhắn rác

Ưu tiên phát triển hệ sinh thái nội dung số trong nước lớn mạnh; Xây dựng bộ công cụ thu thập, phân tích và quản lý thông tin vi phạm; công cụ phân tích, xếp hạng, đánh giá website theo lượng truy cập để làm cơ sở xây dựng, triển khai các chính sách quản lý nhà nước về thông tin trên Internet phù hợp.

Có các biện pháp để xử lý thông tin không phù hợp với pháp luật Việt Nam được đăng tải bởi các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài; phối hợp với các bộ, ngành xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp luật trên mạng xã hội.

PV

Bình luận