Kiểm soát chặt hoạt động thu phí BOT trên cả nước

05/03/2019, 01:37

Kiểm soát chặt hoạt động thu phí BOT trên cả nước - Sau thông tin Báo Thanh Niên phản ánh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật đối với hoạt động thu phí tại các trạm thu phí BOT trên cả nước.

 Trạm thu phí BOT Cai Lậy 

Báo Thanh Niên ra ngày 13/2/2019 có bài Không kiểm soát được phí thu BOT, đồng thời xét đề nghị của Bộ GTVT và ý kiến một số bộ, cơ quan về việc tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ GTVT kiểm tra làm rõ thông tin phản ánh tại bài báo; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu phí tại các trạm thu phí BOT trên cả nước.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ GTVT, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm việc triển khai hệ thống thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng theo Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 6/CT-TTg ngày 27/2/2018; đồng thời chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, lộ trình chuyển sang thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng.

PV

Bình luận